[1]
เพ็งสวัสดิ์ ว., “การวิจัยและการพัฒนา”, Cre.Sci., vol. 1, no. 2, pp. 1–12, Jul. 2013.