[1]
โกฏสันเทียะ ท., “ผลของการใช้สมุนไพรชนิดต่างๆ ร่วมกับน้ำสกัดชีวภาพ ในการยับยั้งการเกิดโรคในลูกอ๊อดกบ”, Cre.Sci., vol. 2, no. 3, pp. 157–166, Jul. 2013.