[1]
ม่วงจันทร์ส. and สมพงษ์ส., “ขั้นตอนวิธีคำนวณสำหรับรากที่ของจำนวนจริง โดยวิธีการเชิงตัวเลขแบบทำซ้ำ”, SNRUJST, vol. 2, no. 4, pp. 83-92, 1.