เพ็งสวัสดิ์ ว. การวิจัยทางการบริหารการศึกษา. Creative Science, [S. l.], v. 3, n. 6, p. 63–72, 2013. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9985. Acesso em: 27 feb. 2024.