ฉลากบาง ว. บทบรรณาธิการ. Creative Science, [S. l.], v. 3, n. 6, 2013. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9980. Acesso em: 22 feb. 2024.