ล่ามสมบัติ เ.; หวานอารมณ์ อ.; ไชยสุข อ. แบบฝึกการอ่านเร็วสำหรับนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษา. Creative Science, [S. l.], v. 4, n. 7, p. 35–46, 2013. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9970. Acesso em: 2 mar. 2024.