ราชพิลา ธ.; เจนศิริศักดิ์ ส. สายโซ่อุปทานข้าวโพดหวาน. Creative Science, [S. l.], v. 4, n. 8, p. 1–22, 2013. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9933. Acesso em: 5 mar. 2024.