ชาติยานนท์ บ. ผลของสารสกัดจากใบแมงลักต่อการงอกและการเจริญเติบโตของ ต้นกล้าผักโขมสวน และหญ้าขจรจบดอกเหลือง. Creative Science, [S. l.], v. 5, n. 9, p. 119–130, 2013. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9920. Acesso em: 20 may. 2024.