ม่านโคกสูง ป. บทวิจารณ์หนังสือเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์และการเตรียมตัว. SNRU Journal of Science and Technology, [S. l.], v. 5, n. 10, p. 179–182, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16865. Acesso em: 17 may. 2022.