เทียนกล่ำอ. การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การเพิ่มผลผลิตใบ ปริมาณสี และครามผง ของครามงอ. SNRU Journal of Science and Technology, v. 1, n. 1, p. 115-122, 11.