ธรรมคุณอ.; สรรพกิจจำนงก. สภาพ ปัญหา และความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดศรีสะเกษ. SNRU Journal of Science and Technology, v. 1, n. 1, p. 25-36, 11.