นิ่มตลุง อ. การศึกษาแบบเรียนรวม : หนทางนำไปสู่การศึกษาเพื่อปวงชน. Creative Science, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 39–54, 2013. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10191. Acesso em: 26 feb. 2024.