ม่วงจันทร์ส.; สมพงษ์ส. ขั้นตอนวิธีคำนวณสำหรับรากที่ของจำนวนจริง โดยวิธีการเชิงตัวเลขแบบทำซ้ำ. SNRU Journal of Science and Technology, v. 2, n. 4, p. 83-92, 11.