(1)
เพ็งสวัสดิ์ ว. การวิจัยทางการบริหารการศึกษา. Cre.Sci. 2013, 3, 63-72.