(1)
ล่ามสมบัติ เ.; หวานอารมณ์ อ.; ไชยสุข อ. แบบฝึกการอ่านเร็วสำหรับนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษา. Cre.Sci. 2013, 4, 35-46.