(1)
พรหมเทพ ว.; ยศตะโคตร ส. การแยกเชื้อแบคทีเรียสร้างกรดแลคติคจากผลิตภัณฑ์อาหารหมัก เพื่อใช้เป็นแหล่งของโปรไบโอติก. Cre.Sci. 2013, 4, 67-76.