(1)
ราชพิลา ธ.; เจนศิริศักดิ์ ส. สายโซ่อุปทานข้าวโพดหวาน. Cre.Sci. 2013, 4, 1-22.