(1)
ชาติยานนท์ บ. ผลของสารสกัดจากใบแมงลักต่อการงอกและการเจริญเติบโตของ ต้นกล้าผักโขมสวน และหญ้าขจรจบดอกเหลือง. Cre.Sci. 2013, 5, 119-130.