(1)
ประเสริฐสิน อ. อีกหนึ่งมุมมองของแนวคิดการประเมิน. Cre.Sci. 2014, 6, 95-106.