(1)
ม่านโคกสูง ป. บทวิจารณ์หนังสือเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์และการเตรียมตัว. SNRU. J. Sci. Tech. 2014, 5, 179-182.