(1)
ประเสริฐสิน อ. การพัฒนาตนเอง สำคัญอย่างไรในชีวิตและการทำงาน How Important O F Self-Development to Your Life and Work. SNRU. J. Sci. Tech. 2014, 5, 73-84.