(1)
ยีมิน เ. บทบรรณาธิการ. SNRU. J. Sci. Tech. 2014, 5, -.