(1)
เทียนกล่ำอ. การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การเพิ่มผลผลิตใบ ปริมาณสี และครามผง ของครามงอ. SNRUJST 1, 1, 115-122.