(1)
นิ่มตลุง อ. การศึกษาแบบเรียนรวม : หนทางนำไปสู่การศึกษาเพื่อปวงชน. Cre.Sci. 2013, 1, 39-54.