(1)
เพ็งสวัสดิ์ ว. การวิจัยและการพัฒนา. Cre.Sci. 2013, 1, 1-12.