(1)
โกฏสันเทียะ ท. ผลของการใช้สมุนไพรชนิดต่างๆ ร่วมกับน้ำสกัดชีวภาพ ในการยับยั้งการเกิดโรคในลูกอ๊อดกบ. Cre.Sci. 2013, 2, 157-166.