[1]
เพชรคำ ส. 2013. ตำนานอุรังคธาตุกับเครือข่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของผู้คนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง. Creative Science. 3, 5 (Jul. 2013), 1–18.