[1]
เพ็งสวัสดิ์ ว. 2013. การวิจัยทางการบริหารการศึกษา. Creative Science. 3, 6 (Jul. 2013), 63–72.