[1]
การุณย์ลัญจกร ส. 2013. ก้าวสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ. Creative Science. 4, 7 (Jul. 2013), 141–146.