[1]
ล่ามสมบัติ เ., หวานอารมณ์ อ. and ไชยสุข อ. 2013. แบบฝึกการอ่านเร็วสำหรับนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษา. Creative Science. 4, 7 (Jul. 2013), 35–46.