[1]
โสตถิสวัสดิ์ แ. and อินสิน น. 2013. ความคงตัวของสารสกัดหยาบจากเม่าหลวงในน้ำยาบ้วนปากสูตรมาตรฐานต่อการยับยั้ง Streptococcus จากช่องปาก. Creative Science. 4, 8 (Jul. 2013), 77–88.