[1]
ราชพิลา ธ. and เจนศิริศักดิ์ ส. 2013. สายโซ่อุปทานข้าวโพดหวาน. Creative Science. 4, 8 (Jul. 2013), 1–22.