[1]
ชาติยานนท์ บ. 2013. ผลของสารสกัดจากใบแมงลักต่อการงอกและการเจริญเติบโตของ ต้นกล้าผักโขมสวน และหญ้าขจรจบดอกเหลือง. Creative Science. 5, 9 (Jul. 2013), 119–130.