[1]
เพ็งสวัสดิ์ ว. 2014. การวิจัยเชิงทดลองทางการศึกษา. Creative Science. 6, 11 (Jun. 2014), 181–190.