[1]
ประเสริฐสิน อ. 2014. อีกหนึ่งมุมมองของแนวคิดการประเมิน. Creative Science. 6, 11 (Jun. 2014), 95–106.