[1]
ม่านโคกสูง ป. 2014. บทวิจารณ์หนังสือเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์และการเตรียมตัว. SNRU Journal of Science and Technology. 5, 10 (Mar. 2014), 179–182.