[1]
ประเสริฐสิน อ. 2014. การพัฒนาตนเอง สำคัญอย่างไรในชีวิตและการทำงาน How important o f Self-development to your life and work. SNRU Journal of Science and Technology. 5, 10 (Mar. 2014), 73–84.