[1]
เทียนกล่ำ อ. 2013. การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การเพิ่มผลผลิตใบ ปริมาณสี และครามผง ของครามงอ. Creative Science. 1, 1 (Jul. 2013), 115–122.