[1]
เทียนกล่ำอ. 1. การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การเพิ่มผลผลิตใบ ปริมาณสี และครามผง ของครามงอ. SNRU Journal of Science and Technology. 1, 1 (1), 115-122.