[1]
สะอาดสิทธิศักดิ์ ศ. 2013. การพัฒนาแนวทางการตรวจร้านจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตรของสารวัตรเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก. Creative Science. 1, 1 (Jul. 2013), 97–114.