[1]
มหาชัย ร., คำเหม็ง ท., จินดาประเสริฐ ป. and รักซ้อน ส. 2013. ศึกษาการคายซับของเถ้าแกลบที่อิ่มตัว ด้วยสีย้อมผสมโลหะหนักที่มีพิษบางตัว. Creative Science. 1, 2 (Jul. 2013), 143–150.