[1]
รัตนอุดมโชค ส. 2013. การซื้อสิทธิขายเสียง ในจังหวัดสกลนคร. Creative Science. 1, 2 (Jul. 2013), 85–100.