[1]
นิ่มตลุง อ. 2013. การศึกษาแบบเรียนรวม : หนทางนำไปสู่การศึกษาเพื่อปวงชน. Creative Science. 1, 2 (Jul. 2013), 39–54.