[1]
เพ็งสวัสดิ์ ว. 2013. การวิจัยและการพัฒนา. Creative Science. 1, 2 (Jul. 2013), 1–12.