[1]
โกฏสันเทียะ ท. 2013. ผลของการใช้สมุนไพรชนิดต่างๆ ร่วมกับน้ำสกัดชีวภาพ ในการยับยั้งการเกิดโรคในลูกอ๊อดกบ. Creative Science. 2, 3 (Jul. 2013), 157–166.