[1]
เพ็งสวัสดิ์ ว. 2013. การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ. Creative Science. 2, 3 (Jul. 2013), 35–48.