กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเครื่องอบ แบบถังทรงกระบอกหมุน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy