กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจำแนกข้อมูลเพื่อวินิจฉัยความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวานโดยใช้เทคนิค วิธีแบบร่วมกันตัดสินใจและวิธีเลือกคุณลักษณะเด่นไปข้างหน้า Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy