กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการสร้างแรงจูงใจจากการสัมภาษณ์และโปรแกรมสุขศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ที่มีต่อสารเคมีในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy