กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ฤทธิ์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของ Peanibacillus sp. BSR1-1 และกรดแนฟทาลีน อะซีติกต่อแหนเป็ดใหญ่ที่เลี้ยงในน้ำที่ปนเปื้อนร่วมกันระหว่างแคดเมียม และไทรทอนเอ็กซ์-100 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF